ด้านหลังบัตรพนักงาน ควรใส่อะไรบ้าง เงื่อนไขการใช้บัตร/ข้อปฏิบัติ ควรใส่อย่างไร

เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ ด้านหลังบัตร

สำหรับคนที่กำลังสนใจ อยากทำบัตรพนักงาน สำหรับองค์กร บริษัทเอกชน หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐ อาจจะกำลังหาข้อมูลว่า ควรใส่อะไรไว้ด้านหลังบัตรดี? ข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้งาน หรือข้อปฏิบัตินั้น เขาใส่อะไรกันบ้าง? วันนี้เรามีแนวทางคร่าวๆและตัวอย่างด้านหลังบัตรมาให้ดูกัน…

 

แต่ก่อนจะไปดูเงื่อนไขหลังบัตรนั้น ขออธิบายเพิ่มสักนิดนึงเกี่ยวกับบัตรประจำตัวว่า โดยทั่วไปแล้ว บัตรประจำตัวพนักงาน ของหน่วยงานต่างๆ มักมีจุดประสงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ว่าคนๆนั้นเป็นบุคลากรขององค์กรจริง ซึ่งผู้ที่จะสามารถออกบัตรพนักงานให้ ได้นั้น จึงต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจรับรองการทำงานของพนักงานได้ เช่น เจ้าของบริษัท หรือฝ่ายบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์กร นั้นๆ

การะบุเงื่อนไขการใช้งาน ข้อกำหนด หรือ ข้อปฏิบัติ ที่มักถูกนำมาใช้

สิ่งที่หน่วยงานต่างๆนิยมใส่ไว้ด้านหลังบัตร และเห็นได้บ่อยๆเลยคือ…

1. โลโก้ ชื่อบริษัท หรือ ชื่อหน่วยงาน

ในส่วนนี้สามารถเลือกวางในตำแหน่งที่เข้ากับดีไซน์ของบัตรได้เลย จะใส่โลโก้และชื่อเต็มบริษัท หรือจะใส่แค่โลโก้ ใช้แค่โทนสีประจำบริษัท หรือใส่เป็นแค่ลายน้ำจางๆ ที่ภาพพื้นหลังแทนก็ได้

ลายน้ำโลโก้ ด้านหลังบัตรพนักงาน
ลายน้ำโลโก้ ด้านหลังบัตร

2. กรุณาแสดงบัตรตลอดเวลา ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

เงื่อนไขนี้อาจขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของบัตรด้วย บางองค์กรกำหนดให้พนักงานแขวนบัตรเพื่อแสดงตนตลอดเวลา หรือบางที่อาจใช้เป็นบัตรคีย์การ์ดเพื่อเข้า-ออก ผ่านประตูเป็นข้อบังคับให้ต้องพกบัตรตลอดเวลาอยู่แล้ว 

 

3. บัตรนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ กรุณาส่งบัตรคืน เมื่อลาออกหรือพ้นสภาพพนักงานแล้ว

เนื่องจากองค์การเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวให้พนักงานเพื่อแสดงตัวตนในการทำงาน บัตรนี้จึงถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่ให้พนักงานยืมใช้เท่านั้น ดังนั้นเมื่อพ้นสภาพพนักงานไปแล้ว จึงจำเป็นต้องส่งคืนบัตรให้กับหน่วยงานที่สังกัดอยู่ เพื่อป้องกันการทำซ้ำ หรือแอบอ้างนำบัตรมาใช้ใหม่ในอนาคต

 

4. กรณีสูญหาย ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้ กรุณาส่งคืนตามที่อยู่บริษัท

หากหน่วยงานใด ใช้บัตรพนักงานเป็นบัตรคีย์การ์ดผ่านประตูสำนักงานด้วยแล้ว ข้อนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะการที่บัตรสูญหาย อาจหมายถึงความปลอดภัยของทรัพย์สินบริษัท ผู้ที่ถือบัตรสามารถใช้เข้า-ออกสำนักงานได้ตามต้องการ เพราะฉะนั้นแล้ว การระบุให้ส่งคืนบัตรหาย อาจเป็นข้อกำหนดจำเป็นเลยทีเดียว

 

5. ที่อยู่ติดต่อ สำหรับส่งคืนบัตร

เมื่อระบุให้ส่งคืนบัตร ก็ต้องตามด้วยช่องทางการติดต่อส่งคืน เช่น ที่อยู่ เบอร์ อีเมล หรือ QR codeแสดงแผนที่บริษัท หากจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งคืนและแสดงความเป็นเจ้าของบัตร

ข้อควรปฏิบัติ ด้านหลังบัตรพนักงาน MD
ข้อปฏิบัติส่งคืนบัตรตามที่อยู่ ด้านหลังบัตร

เพิ่มเติม : เงื่อนไขการใช้งานบัตรในข้อต่อไปนี้ เป็นข้อแนะนำเพิ่มเติม อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละองค์กร

 

6. กรณีบัตรชำรุด/สูญหาย จำเป็นต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อออกบัตรใหม่และมีค่าธรรมเนียมการทำบัตรใหม่ XXX บาท
เงื่อนไขนี้อาจมีไว้เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ถือบัตร เก็บรักษาบัตรไว้เป็นอย่างดี ให้บัตรอยู่ในสถานะพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีค่าใช้จ่ายตามมาในกรณีบัตรชำรุด/สูญหาย ซึ่งในบางองค์กรอาจไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำบัตรใหม่ เพียงแค่แจ้งให้ทราบก็เพียงพอแล้ว

 

7.ข้อกำหนดอื่นๆโดยเฉพาะของบริษัทฯ เช่น ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ 
ในบางองค์กรอาจระบุเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปตามความเหมาะสม เช่นในกรณีเป็นพื้นที่โรงงาน อาจระบุข้อห้ามต่างๆที่จำเป็นเช่นห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ เอาไว้ หรือกรณีต้องใช้บัตรในการสแกนเข้า-ออก เพื่อระบุชั่วโมงการทำงาน ก็อาจมีข้อกำหนดให้ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้มีชื่อตรงตามที่บัตรระบุไว้ในบัตรเท่านั้น เป็นต้น

เงื่อนไขการใช้บัตร ด้านหลังบัตรพนักงาน บางจาก
ข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ ด้านหลังบัตร

8. ลายเซ็นผู้ออกบัตร

ในส่วนนี้จะพบได้บ่อยในบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรข้าราชการ ซึ่งมักจะมีลายเซ็นของผู้อำนาจสูงสุดในองค์กรเป็นผู้เซ็นรับรองบัตรประจำตัวใบนั้นๆ ซึ่งจะอยู่ด้านหน้า หรือ ด้านหลังบัตรก็ได้

 

9. วันที่ออกบัตร และ วันที่บัตรหมดอายุ
การกำหนดอายุการใช้งานของบัตรจะถูกใช้หากต้องการให้ตัวบัตรถูกอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอด หรือถูกเรียกบัตรคืนเพื่อเปลี่ยนใบใหม่ตามอายุการใช้งานของบัตร เช่น กำหนดว่า เมื่อบัตรมีอายุครบ 5 ปีแล้ว ต้องนำบัตรมาเปลี่ยนใบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบัตรนั้นสามารถใช้เป็นบัตรบันทึกการเข้างานหรือใช้เป็นคีย์การ์ดผ่านประตูได้ ก็ควรนำบัตรเดิมมาตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อให้บัตรมีคุณภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ลายเซ็น วันที่ออกบัตรและวันหมดอายุด้านหลังบัตร
ลายเซ็นผู้ออกบัตร ด้านหลังบัตร
วันที่ออกบัตรและวันหมดอายุด้านหลังบัตร
วันที่ออกบัตร และ วันหมดอายุ

Tips : ถ้าไม่ต้องการใส่ข้อความที่ดูซีเรียสจนเกินไป อยากให้ดูเป็นทางการน้อยลงหน่อย สามารถใส่ข้อมูลอื่นๆแทนได้ 

 

1. QR Code
ปลายทางของลิงก์คิวอาร์โค้ด อาจเป็นได้หลายอย่างตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น QR codeของเว็บไซต์บริษัท QR codeบัญชีธนาคารสำหรับโอนชำระเงิน หรือหากเป็นsales อาจะมีคิวอาร์โค้ดไว้สแกน add line ไว้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้

QR code ด้านหลังบัตร
คิวอาร์โค้ด ด้านหลังบัตรพนักงาน
QR code ด้านหลังบัตร

2. Slogan MOTTO หรือ อัตลักษณ์องค์กร

เพื่อแสดงจุดยืน และย้ำเตือนแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึงการสร้าง brand awareness ด้วยแล้ว เราสามารถเลือกใส่คำขวัญ สโลแกน วัฒนธรรมองค์กรและอื่นๆ เข้าไปด้านหลังบัตรได้ ตามตัวอย่างด้านล่าง

ด้านหลังบัตรพนักงาน ค่านิยมบริษัท MOTTO Slogan
Slogan ด้านหลังบัตร
บัตรพนักงาน บริษัท พิมพ์บัตรพลาสติกแข็ง 4 สี เจาะรูห้อยบัตร สีแดง สีน้ำเงิน
Slogan ด้านหลังบัตร

จากทั้งหมดที่เรารวบรวมมาให้ หวังว่าจะพอช่วยให้มีไอเดียเป็นแนวทางในการกำหนดเงื่อนไขการใช้บัตร และข้อปฏิบัติ ด้านหลังบัตรพนักงาน ขององค์กรตัวเองไปไม่มาก็น้อย

 

หากสนใจดูแบบบัตรพนักงาน เพิ่มเติม คลิก…

บทความที่คุณอาจจะสนใจ