วิธีการออกแบบสายคล้อง

1.1 วิธีการออกแบบ สายคล้องคอ ซับลิเมชั่น

วิธีการออกแบบ สายคล้องคอ สกรีนลาย สอดสีซับลิเมชั่น
คลิกดูตัวอย่างสายคล้องซับลิเมชั่น

• เลือกขนาดสายคล้อง ความกว้าง 15,20,25 มม.

• เลือกออกแบบลวดลายได้ตามต้องการ 

   ใส่สี ลวดลาย และ ข้อความได้ ไม่จำกัด 

   ในพื้นที่ขนาดความกว้างที่เลือก XX มม. 

   สายคล้องยาว 900 มม. (90 ซม.)

• เลือกวิธีการประกอบอะไหล่ [เย็บ ตอกหมุด ล็อคเหล็ก อื่นๆ]

• เลือกอะไหล่ปลายสาย [ตะขอโลหะ คลิปยูโร ห่วงกลม อื่นๆ]

• *เลือกอุปกรณ์เสริม* (หากต้องการ) [เซฟตี้ รีลิสฮุค โลโก้เรซิ่น]

1.2 วิธีการออกแบบ สายคล้องคอ สกรีนนูน

• เลือกขนาดสายคล้องจาก แคตตาล็อคสีสายคล้อง

• เลือกออกแบบ ใส่ข้อความและลวดลายได้ 1-*2* สี 

  ความยาวข้อความไม่เกิน 33 ซม.

 โดยข้อความ 2 ฝั่งจะเหมือนกันและกลับด้านเท่านั้น (ตัวอย่างตามภาพประกอบ) 

ในพื้นที่ขนาดความกว้างที่เลือก XX มม. 

สายยาว 900 มม. (90 ซม.)

• เลือกวิธีการประกอบอะไหล่ [เย็บ ตอกหมุด ล็อคเหล็ก อื่นๆ]

• เลือกอะไหล่ปลายสาย [ตะขอโลหะ คลิปยูโร ห่วงกลม อื่นๆ]

• *เลือกอุปกรณ์เสริม* (หากต้องการ) [เซฟตี้ รีลิสฮุค โลโก้เรซิ่น] 

หมายเหตุ 

• *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*กรุณาสอบถาม

• สายคล้องโดยทั่วไป จะมีลูกปัดปรับระดับความยาวสายแถมให้ 

  ยกเว้นสายขนาด 20,25 มม. 

2.1 วิธีการออกแบบ สายคล้องแมส ซับลิเมชั่น

• เลือกขนาดสายคล้อง ความกว้าง 15,20,25 มม.

• เลือกออกแบบลวดลายได้ตามต้องการ 

   ใส่สี ลวดลาย และ ข้อความได้ ไม่จำกัด 

   ในพื้นที่ขนาดความกว้างที่เลือก XX มม. 

   สายคล้องยาว 850 มม. (85 ซม.)

• เลือกวิธีการประกอบอะไหล่ [เย็บ ตอกหมุด ล็อคเหล็ก อื่นๆ]

• เลือกอะไหล่ปลายสาย [ตะขอโลหะ ตะขอพลาสติก กระดุม อื่นๆ]

• *เลือกอุปกรณ์เสริม* (หากต้องการ) [โลโก้เรซิ่น]

2.1 วิธีการออกแบบ สายคล้องแมส สกรีนนูน

• เลือกขนาดสายคล้องจาก แคตตาล็อคสีสายคล้อง

• เลือกออกแบบ ใส่ข้อความและลวดลายได้ 1-*2* สี 

  ความยาวข้อความไม่เกิน 33 ซม.

 โดยข้อความ 2 ฝั่งจะเหมือนกันและกลับด้านเท่านั้น (ตัวอย่างตามภาพประกอบ) 

ในพื้นที่ขนาดความกว้างที่เลือก XX มม. 

สายยาว 850 มม. (85 ซม.)

• เลือกวิธีการประกอบอะไหล่ [เย็บ ตอกหมุด ล็อคเหล็ก อื่นๆ]

• เลือกอะไหล่ปลายสาย [ตะขอโลหะ ตะขอพลาสติก กระดุม อื่นๆ]

• *เลือกอุปกรณ์เสริม* (หากต้องการ) [โลโก้เรซิ่น]

หมายเหตุ 

• *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*กรุณาสอบถาม

• สายคล้องโดยทั่วไป จะมีลูกปัดปรับระดับความยาวสายแถมให้ 

  ยกเว้นสายขนาด 20,25 มม. 

3. วิธีการออกแบบโยโย่ ติดโลโก้แบรนด์

• เลือกแบบและสีของโยโย่ที่ต้องการ

• เลือกโลโก้หรือข้อความที่ต้องการใส่ ขนาดโลโก้เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 2 ซม.

4.วิธีการออกแบบสกรีนซองหนัง

• เลือกแบบและสีของซองหนังที่ต้องการ

• เลือกโลโก้หรือข้อความที่ต้องการใส่ สกรีนได้ 1 สีในพื้นที่ที่กำหนดขนาดไม่เกิน 6x9cm.

บทความที่คุณอาจจะสนใจ